Dr. Tatjana Zmijanac u časopisu „ESTETIKA“

Dr. Tatjana Zmijanac u časopisu „ESTETIKA“

Pogledajte na koji način je Dr. Tatjana Zmijanac objasnila terapiju GUNA MD TISSUE.